Līgumi

Līgums ar aktieriem-izpildītājiem

Lai LaPAA varētu administrēt aktieru-izpildītāju tiesības, aicinām visus aktierus slēgt līgumu ar apvienību, ar kuru izpildītājs dod izņēmuma (ekskluzīvas) tiesības LaPAA administrēt Latvijā un ārvalstīs savas tiesības. Organizācija var veikt izpildītāju tiesību aizsardzību, ja šīs tiesības nevar nodrošināt individuālā kārtā vai šāda aizsardzība ir apgrūtināta.

Šobrīd apvienības uzdevums ir veikt aktieru-izpildītāju audiovizuālo un audio darbu (fiksāciju) uzskatījumu. Kad šie dati būs savākti un apkopoti, balstoties uz tiem apvienība varēs aprēķināt atlīdzību, kas pienākas katram aktierim par šo fiksāciju raidīšanu un pārraidīšanu pa kabeļiem.

Nepieciešamos dokumentus jūs varat saņemt pie LaPAA valdes locekļiem teātros, vai arī izdrukājot līguma un anketu eksemplārus no pievienotajiem dokumentiem.

Lūdzam aktierus aizpildīt šādus dokumentus:

Tiem, kuri nevēlas slēgt pārstāvības līgumu ar apvienību-

Iesnieguma forma atlīdzības saņemšanai

PDF formātā lejupielādēt šeit  


Pārstāvības līgums ar aktieri

PDF formātā (54KB) lejupielādēt šeit

 

Ar šo līgumu Jūs pilnvarojat „LaPAA administrēt Latvijā un ārvalstīs savas tiesības uz atlīdzību un savas izņēmuma tiesības izsniegt atļaujas attiecībā uz savu izpildījumu fiksāciju, izņemot muzikālo darbu audio un audiovizuālās fiksācijas:

1)  raidīšanu;

2)  retranslēšanu pa kabeļiem;

3)  reproducēt personiskām vajadzībām.

Lūdzam līguma pēdējā lappusē ierakstīt datus par sevi un vienu parakstītu līguma eksemplāru nodot LaPAA! Ja līguma eksemplārus esat izdrukājuši no mājas lapā piejamā dokumenta, abus līguma eksemplāriem ir nepieciešams valdes priekšsēdētāja paraksts un zīmogs.

 

 

_______________________________________________________

 

Mantinieka līgums

Līdzīgi, kā pašiem aktieriem-izpildītājiem ir tiesības saņemt atlīdzību par radio un TV raidītājām fiksācijām, šādas tiesības ir arī mirušo aktieru mantiniekiem. LaPAA aicina mantiniekus noslēgt pārstāvības līgumus ar apvienību, kas dod tiesības saņemt atlīdzību par fiksāciju raidīšanu.

 

Pārstāvības līgums

PDF formātā (52KB) lejupielādēt šeit

 

Lai mantinieks varētu pretendēt uz atlīdzības saņemšanu, viņam jāpierāda likumīgā mantinieka tiesības, līgumam pievienojot visu dokumentu kopijas, kas apliecina šīs tiesības.

________________________________________________________

 

Parauglīgums par pasūtījuma darbu

Lai palīdzētu aktieriem, slēdzot līgumus par pasūtījuma darba veikšanu, aizstāvēt savas tiesības, LaPAA ir izveidojusi parauglīgumu. Šis līgums nevar tikt uzskatīts par piemērotu visiem gadījumiem, tomēr aktieriem vajadzētu ņemt vērā tajā paredzētos punktus, lai nodrošinātu savu tiesību aizsardzību. Neskaidrību gadījumā lūdzam kontaktēties ar LaPAA.

 

Pasūtījuma līgums

MsWord Doc formātā (34KB) lejupielādēt šeit

________________________________________________________

 

Sadarbības līgumi

Lai veicinātu Latvijas aktieru darba iespējas, nodrošinātu aktieru darba tiesību un minimālo aktieru darba apmaksas tarifu ievērošanu, LaPAA noslēgusi līgumu ar kastinga aģentūru ''Casting bridge''.

 

Sadarbības līgums

PDF formātā lejupielādēt šeit


 

 

Neskaidrību gadījumā zvanīt LaPAA: +371 67282393

Vietnes paziņojumi

Informācijai

Aktieri – izpildītāji!

- Ja esat piedalījies kādā filmā, seriālā, radioteātra iestudējumā, izrādē, kas ierakstīta televīzijā
- ja šī fiksācija ir raidīta ēterā no 2006.gada (kad LaPAA sāka izmaksāt nesēju atlīdzību);

Jums ir tiesības (izpildītāja blakustiesības) saņemt aprēķināto atlīdzību!
Atlīdzības saņemšanai iesniegums jāiesniedz LaPAA birojā.
Minētais attiecas arī uz aktieru blakustiesību mantiniekiem.

 

Nolikums Latvijas teātra radošo personību atbalsta fonda (LTRPAF) pabalsta piešķiršanas kārtība. Šeit

 

Iesniegumi:

Iesniegums atlīdzības izmaksai šeit

LaPAA biedra iesniegums šeit

Galeriju anketa šeit