Par mums

Profesionāla radoša organizācija Latvijas Profesionālo aktieru apvienība dibināta 2004.gada 26.martā. 2005.gada 13.oktobrī Latvijas Profesionālo aktieru apvienība tika pārreģistrēta par biedrību un ierakstīta Biedrību un nodibinājumu reģistrā. 2006.g. 5.jūnijā notika LaPAA III biedru kopsapulce. Galvenie debašu temati – aktieru attiecības ar žurnālistiem, neatkarīgo teātru atbalsta nepieciešamība, atalgojuma problēmas, aktieru tiesību jautājumi. 2008.g. 2.jūnijā notika LaPAA IV kopsapulce, kas pieņēma izmaiņas statūtos, nosakot valdes pilnvaru termiņu 3 gadus. Nākošā kopsapulce paredzēta 2011.gada jūnijā.

Latvijas Profesionālo aktieru apvienību vada valde, ko apstiprina kopsapulce. Lapaa ir vienīgā mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kas Latvijā pārstāv aktierus – izpildītājus. LaPAA veic Latvijas izpildītāju – aktieru mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu.

 

Autortiesību un blakustiesību subjektu mantiskās tiesības tikai kolektīvi administrējamas attiecībā uz:

- publisko izpildījumu izklaides vietās (piem. mūzikas izpildījums kafejnīcā u.c., uz aktieriem gandrīz neattiecas, jo aktieru muzikālo izpildījumu administrē „Laipa”);

- nomu, īri un publisko patapinājumu (2 gadus saņemta atlīdzība par publisko patapinājumu bibliotēkās – kopā Ls.228.-, pagaidām nesadalīta);

- retranslēšana pa kabeļiem (LaPAA’i ir tiesības administrēt, bet pagaidām pietrūkst resursu administrēšanai);

- reproducēšana personiskajām vajadzībām (saukto „nesēju atlīdzību” LaPAA aprēķina un izmaksā no 2007.g.);

- komerciālos nolūkos publicētu fonogrammu izmantošana (nodota administrēt „Laipai”, jo dramatiskos ierakstus komerciālos nolūkos publicē maz).

 

Reproducēšana personiskajām vajadzībām.

Autortiesību likums nosaka, ka jebkurš var ierakstīt savām vajadzībām (reproducēt) vienu kopiju, ierakstīt aktiera izpildījumu (filmā, radioraidījumā utt.). Par reproducēšanu personiskajām vajadzībām reproducēšanai izmantojamo iekārtu un tukšo materiālo nesēju (skaņu ieraksta kasetes, videolentes vai videokasetes, lāzeru diski, kompaktdiski, minidiski u.tml.) izgatavotāji un importētāji maksā nesēju atlīdzību. Apmēram 7% no šīs atlīdzības atbilstoši MK Noteikumiem pienākas izpildītājiem – aktieriem. Par šīs naudas sadali lemj LaPAA valde.

No 2007.gada LaPAA valde pieņem lēmumu, aprēķina un izmaksā nesēju atlīdzību aktieriem (vai viņu mantiniekiem). Aprēķina pamatā ir iepriekšējā gadā Latvijas raidorganizāciju pārraidītās aktieru fiksācijas (valdes lēmumi par nesēju atlīdzības sadali).

Lai izpildītājs saņemtu aprēķināto atlīdzību, viņam (vai mantiniekam) jānoslēdz līgums ar LaPAA’u vai jāiesniedz LaPAA’i iesniegums.

 

Atlīdzība par raidīšanu.

No 2009.gada LaPAA ir noslēgusi Licences līgumu ar VSIA „Latvijas Televīzija”, kas no 2009.gada maksā izpildītājiem par atkārtotu raidīšanu. Šī atlīdzība tuvākajā laikā pēc sadales programmas izstrādes pabeigšanas tiks izmaksāta aktieriem. VSIA „Latvijas Radio” maksās par raidīšanu ar atpakaļejošu datumu pēc 2011.g. budžeta apstiprināšanas. Sarunas ar citām raidorganizācijām turpinās.

Saņemtā atlīdzība aktieriem tiks aprēķināta un izmaksāta reizi gadā.

Vietnes paziņojumi

Informācijai

Aktieri – izpildītāji!

- Ja esat piedalījies kādā filmā, seriālā, radioteātra iestudējumā, izrādē, kas ierakstīta televīzijā
- ja šī fiksācija ir raidīta ēterā no 2006.gada (kad LaPAA sāka izmaksāt nesēju atlīdzību);

Jums ir tiesības (izpildītāja blakustiesības) saņemt aprēķināto atlīdzību!
Atlīdzības saņemšanai iesniegums jāiesniedz LaPAA birojā.
Minētais attiecas arī uz aktieru blakustiesību mantiniekiem.

 

Nolikums Latvijas teātra radošo personību atbalsta fonda (LTRPAF) pabalsta piešķiršanas kārtība. Šeit

 

Iesniegumi:

Iesniegums atlīdzības izmaksai šeit

LaPAA biedra iesniegums šeit

Galeriju anketa šeit