Tiesību Akti

Likums kas nosaka LaPAA kā biedrības darbību.

 

LaPAA pārstāv izpildītāju – aktieru blakustiesības, mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas darbību regulē Autortiesību likums

 

LaPAA ik gadu atbilstoši valdes pieņemtam lēmumam izmaksā aktieriem nesēju atlīdzību, ko nosaka Autortiesību likuma 34.pants par legālu autoru/izpildītāju darbu kopēšanu personiskajām vajadzībām. Nesēju atlīdzības iekasēšanas un sadales kārtību nosaka MK Noteikumi

 

Aktieriem ir iespēja iegūt izdienas pensiju, ko nosaka šis likums un MK Noteikumi.

KM speciāliste pensiju jautājumos- Ligita Raubena tel. 67330242

Vietnes paziņojumi

Informācijai

Aktieri – izpildītāji!

- Ja esat piedalījies kādā filmā, seriālā, radioteātra iestudējumā, izrādē, kas ierakstīta televīzijā
- ja šī fiksācija ir raidīta ēterā no 2006.gada (kad LaPAA sāka izmaksāt nesēju atlīdzību);

Jums ir tiesības (izpildītāja blakustiesības) saņemt aprēķināto atlīdzību!
Atlīdzības saņemšanai iesniegums jāiesniedz LaPAA birojā.
Minētais attiecas arī uz aktieru blakustiesību mantiniekiem.

 

Nolikums Latvijas teātra radošo personību atbalsta fonda (LTRPAF) pabalsta piešķiršanas kārtība. Šeit

 

Iesniegumi:

Iesniegums atlīdzības izmaksai šeit

LaPAA biedra iesniegums šeit

Galeriju anketa šeit